ДЕНЯТ НА ТАНГОТО


11 декември 1890 г. е рождената дата на една от най-емблематичните фигури в историята на тангото – певецът и композиторът Карлос Гардел, автор на редица известни танга, прочул тангото по света чрез своите изпълнения и участието си като звезда в няколко Холивудски продукции. На този ден през 1899 г. е родена и друга известна личност в света на аржентинското танго – цигуларят и композиторът Хулио Де Каро, един от големите иноватори в историята на тангото, въвел за първи път аранжимента при музикалните изпълнения и създал т.нар. Декарианска школа при музицирането, чиито последователи са преобладаващата част от съвремнните композитори и аранжори на аржентинско танго.

Отчитайки важността на тази дата за музикалната история на тангото, през 1977 г. 11 декември е обявен за Национален ден на тангото в Аржентина. С нарастването на интереса към аржентинското танго по света привържениците му в много страни започват да празнуват този ден и постепенно той придобива международна популярност.

Имайки предвид всичко това, основателите на Студио ТангерИН избраха именно този ден за да обявят създаването на своята организация през 2004 г. и оттогава се стремят да превърнат този ден в един истински празник на музиката, танца, поезията, изкуството, културата и духа на тангото. По-долу на тази страница ще намерите линкове към страниците на предишни чествания на Деня на тангото организирани от Тангерин.

Заповядайте и тази година да празнувате с нас Деня на танготo! 

THE TANGO DAY


11 december 1890 is the birth date of one of the most emblematic personalities in the history of tango - singer and composer Carlos Gardel, author of a number of well known tangos, who made tango popular around the world with his singing and his starring in big Hollywood productions. On this same day, but 9 years later, in 1899, another famous tango figure was born - violinist and composer Julio De Caro, one of the greatest innovators in the history of the genre who introduced arrangment in tango music and created the so-called Decarean school - the base of the education of most tango musicians and composers today.

Taking into account the importance of this date in the musical history of tango,  in 1977 11 december was proclaimed as the National Day of Tango in Argentina. Following the growing popularity of argentine tango around the world, many aficionados in other countries began paying tribute to this date and the "Tango Day" gained worldwide recognition.

Taking into consideration all this, in 2004 the founders of TanguerIN chose 11 December to announce the set up of their organization and since then have tried to turn this date into a true celebration of the dance, the music, the poetry, the art, the culture and the spirit of Tango. At the bootom of this page you will find links to the pages of previous events dedicated to the argentinean Day of tango organized by Tanguerin.

Join us this year again to celebrate Tango and its special day!